Hạt tình ảo

beve

Hạt tình ảo

Ta sợ quá, những hạt tình
Gieo trồng hoa ảo, cây si tâm mờ
Để cho con nước lạc bờ
Sao giăng đầu núi não nề mưa tang

Ta sợ quá, tiếng yêu vàng
Trên vành môi bạc miên man hẹn thề
Như mây vắng gió trưa hè
Ngẩn ngơ chẳng biết đi về nơi đâu

Ta sợ quá, cánh thư sầu
Vần thơ bỡ ngỡ, đổi mầu sương thu
Treo đầu sóng bạc lạnh mù
Trút bao hạt lệ phù du đoạn trường

Ta sợ quá, tấm lòng thương
Chưá đầy bọt nước Sông Tương hoa bèo
Chữ lòng con rối bồng theo
Mơ thành phố ảo, thuyền chèo đầu non

Vivi
Norway 02.12.2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s