Tình gối lệ

1cauhienluz99

Tình gối lệ

Nó buồn núm ruột bất hoà
Đành lòng rời bỏ mái nhà yêu thương
Lên non gối lệ phơi sương
Đếm sao vỗ khúc tình trường lệ rưng

Đau lòng Nó nhặt lá rừng
Xây lầu tình mộng, nửa chừng gió ghen
Lùa mây tình ảo phủ đen
Mộng lầu hiu hắt ngọn đèn âm dương

Tình người Nó mỏi sầu vương
Dang tay hứng giọt lệ sương đêm tàn
Rơi đầu ngọn cỏ màu tang
Kết đôi chuỗi lệ cơ hàn đắng cay

Nó buồn thấy, tình buôn vay
Lao xao mây úa tiếc thay gió đùa
Chữ tình keo kiệt bán mua
Đánh rơi núm ruột hơn thua so tình !

Vivi
Norway 01.8.2007

One thought on “Tình gối lệ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s