Tình yêu

Tinhyeunn

Tình yêu

Chợt yêu chợt nhớ chợt thương
Nhớ thương đá tạc mộng thường cây si
Nụ si yêu nở chữ tình
Vô tình mang nặng bóng hình tương tư

Tương tư tim mãi vấn vương
Vấn vương nỗi nhớ người thương đậm đà
Đậm đà thấu rõ người ta
Thương thương nhớ nhớ gọi là tình yêu

Tình yêu đâu phải cánh diều
Tình yêu đâu phải tiền nhiều mới yêu
Tình yêu nào thoảng gió chiều
Tình yêu nào thoáng hiu hiu gạt sầu

Vắt tương tư tưới nụ rầu
Nụ tim thầm kín ẩn sâu dòng đời
Yêu thương hiện hữu tình người
Tình yêu nở tại nụ cười chân tâm .

Vivi
Norway 09.12. 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s