Ly rượu buồn

lyruousaulf

Ly rượu buồn

Ly rượu buồn ta hãy nhấp say
Cho qua cơn loạn kiếp lưu đày
Men nồng gói ghém lòng tâm sự
Vị lạt chứa chan dạ đắng cay
Quê mẹ mây đen cài tóc rối
Tha hương tuyết trắng buốt tim đau
Dẫu cho thân xác chôn quê tạm
Hồn vẫn quay về theo gió bay !

Vivi
Norway 22.5.2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s