Hoa tuyết

sun-99

Hoa tuyết

Buồn trông hoa tuyết nở đầy
Thương con chim lạc lẻ bầy xót xa
Hoài hương hạt nắng quê cha
Chìm sâu vô cảm, lệ nhoà đau thương

Bước lìa quê, bước đoạn trường
Như rừng tuyết phủ thê lương mây hàn
Đêm đêm tiếng Quốc vọng than
Cuối bờ viễn xứ hai hàng châu rơi

Cố hương ơi ! Đã bao đời
Máu xương xây đắp, tơi bời hôm nay
Nam Quan hải đảo đắng cay
Rừng xanh khóc hận, đọa đày mồ cha

Ai về thăm, gò Đống Đa
Cho xin gửi giọt lệ pha bạc đầu
Nhặt hoa tuyết rụng rầu rầu
Kết vòng tang trắng, bể dâu tang cài !

Vivi
Norway 15.12/2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s