Chế độ dại khôn

zimage999

Chế độ dại khôn

Chế độ này nuôi dại diệt khôn
Nhân tài yêu nước ngục tù chôn
Trọng quân manh sĩ hiền nhân triệt
Thờ giặc gian phu ác đảng tồn
Quân tử lang thang bờ vọng nguyệt
Tiểu nhân hống hách đỉnh vô hồn
Bất tài trị Quốc dân ai oán
Tộc Việt lầm than bỡi độc tôn !

Vivi
Norway 17.5.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s