Tiếng Quốc nhặt sầu

tamsuttnv-99

Tiếng Quốc nhặt sầu
Vivi

“Tiếc thay cây quế giữa rừng
Để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo”

Tim nghe tiếng Quốc nhặt sầu vọng
Xót thương Rừng Quế lá vàng rơi
Lìa cành tưởng tiếc bờ mi đọng
Hạt lệ thương đau ngập cả trời

Chim Hạt lìa rừng từ độ ấy
Ngàn phương tung cánh ngậm ngùi đau
Rừng cũ bây giờ xơ xác quá
Xưng bá tranh hùng đám Cỏ Lau

Vuốt nhục lệ dư đà thấu rõ
Mán Mường dẫm nát Quế tang thương
Nghêng ngang Trí Vượn nhe nanh đỏ
Tiếp sức Mán Mường phá thê lương

Tiếng Quốc não nùng bờ viễn xứ
Xót xa Rừng Quế phủ mây tang
Nhặt bóng tương tư hồn quá khứ
Trồng lại Rừng yêu vuốt lệ tràn !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s