Chiều đông nhớ mẹ

Nuibacxtang

Chiều đông nhớ mẹ
Vivi

Chiều đông hạt nắng bay qua
Rớt sường núi tuyết ngỡ là hương xuân
Mắt buồn chạnh nhớ người thân
Cuối trời lơ lửng mấy vầng mây thưa

Đông lại về, con lại chưa
Trở về bên mẹ đón đưa tuổi già
Bây giờ tóc mẹ tuyết pha
Cuối đời bóng ngã chiều tà hoàng hôn

Mẹ ơi ! Tiếng Quốc vọng dồn
Vỡ oà chân núi, khúc sông đoạn trường
Vạt nắng đông, vàng thê lương
Hàn lên con nước đôi đường phân ly

Vận nước mạt, vuốt sầu ghi
Lìa quê mỏi cánh chim di bóng chờ
Từ trăng ươm mộng bơ vơ
Mộng lùa tình Mẹ liệm bờ cố hương !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s