Bóng hoa thời

bocauzx09

Bóng hoa thời
Vivi

Đường xưa lối cũ bể dâu
Buồn hong tuổi dại, rầu rầu mắt hoa
Nhìn qua song cửa mờ xa
Cánh hoa trinh nữ, la đà bóng mây

Thời gian thoáng rụng vơi đầy
Giữa dòng sông bạc, lìa bầy bơ vơ
Chiều tà nghiêng bóng đồi mơ
Hỏi ai ai biết, ngẩn ngơ đợi chờ

Ao sen trắng nở nụ hoa
Phong hàn bóng nguyệt, xót xa nhụy tàn
Tuổi thơ đứt nửa dây đàn
Tình thơ vỡ nửa mộng vàng đêm nao

Thuyền yêu sóng cuộn ba đào
Sông quê nước đục lao xao tình đời
Vói tay múc bóng hoa thời
Tưới lên nhánh đợi, một trời thương đau !

One thought on “Bóng hoa thời

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s