Vá mộng chờ

Tiengxuan

Vá mộng chờ
Vivi

Bến hẹn đêm xuân lộng nguyệt mờ
Tương tư e ấp mối tình thơ
Con thuyền định mệnh chào từ tạ
Dòng nước trầm kha liệm ước mơ
Lạc xứ quê người buồn quạnh quẽ
Hoài hương đất Mẹ nhớ vu vơ
Vuốt sầu nối nhịp đường tình sử
Vớt nửa vầng trăng vá mộng chờ !

One thought on “Vá mộng chờ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s