Tết quê người

tathayta-99

Tết quê người
Vivi

Lạc giữa quê người đón tết Tây
Tương tư cố xứ nát tim gầy
Mỏi cánh chim non lìa Ái Tử
Lụy đời mạt kiếp mộng sầu vây

Vuốt lệ tình quê kết nụ hoa
Cài lên mái tóc tuyết sương pha
Ngẫm bờ dĩ vãng đêm ly biệt
Niệm khúc lìa quê dạ xót xa

Đốt ngọn đèn sầu nghe cố hương
Biển khóc, non than, tủi lạ thường
Mắt Mẹ ngàn năm đong lệ nhỏ
Khấn cầu Tộc Việt hết thê lương

Cuối năm nhẩm lại sự tình đời
Nước Non tan tác giữa dòng rơi
Như gã lìa quê sầu cố xứ
Hòa bình nô lệ, hòa bình ơi !

2 thoughts on “Tết quê người

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s