Cuối năm ngẫm lại

cuonamnl

Cuối năm ngẫm lại

Hoa tuyết đêm nay rụng trắng trời
Đong đầy năm tháng lạc quê người
Chong đèn bi sử soi hồn Quốc
Vắt lệ lưu vong tưới mộ đời
Buồn nước đảo điên Mường Mán trị
Thương dân đày đọa máu xương phơi
Cuối năm ngẫm lại quê hương Mẹ
Bè đảng gian nô bán đất xơi !

Vivi
Norway 31.12.2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s