Đầu năm đảng chúc

DaunamNC

Đầu năm đảng chúc

Đầu năm bè đảng chúc ban nhau
Mang nước thi đua hiến giặc Tàu
Chúc tụng độc tài lưu sử tại
Tuyên thề lừa mị mãi đời sau
Giống nòi ly biệt đời đời hận
Tổ Quốc tan tành kiếp kiếp đau
Thời đại sĩ phu lòn cộng đỏ
Tộc Hồng ắt bị diệt vong mau !

Vivi
Norway 01.01.2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s