Đêm giao thừa

demgt 31

Đêm giao thừa
Vivi

Đón giao thừa lạnh buồn tênh
Sinh nhầm vận mạt lênh đênh xứ người
Xuân về mai chẳng thắm tươi
Không con én dệt nụ cười nắng xuân

Mừng xuân vắng bóng người thân
Bạn bè tri kỷ tuổi xanh lạc loài
Những năm chinh chiến bi ai
Bây giờ xa cách miệt mài tang thương

Đèn xuân chong suốt đêm trường
Nghe bờ sông núi quê hương úa mầu
Cây khô mồ thở rầu rầu
Hồn oan chim Quốc vọng sầu xót xa

Đêm giao thừa, ta với ta
Ngẫm buồn đen trắng la đà tình rơi
Lệ dư quê mẹ đầy vơi
Giang Sơn nặng gánh, nợ đời sờn vai !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s