Trí thức vọng nô

zzzvvv9912

Trí thức vọng nô
Vivi

Ảo mị buôn dân bán Nước
Đích danh trí thức thờ “hồ”

Ngẫm nghĩ buồn đau non nước lở
Tập đoàn thống trị độc tham ô
Dã tâm chia cắt tình tan vỡ
Nòi giống Tiên Rồng mãi lệ nô

Rừng vàng biển bạc đâu còn nữa
Giặc Tàu làm chủ ngự Sơn Hà
Nát lòng Tiên Tổ từ muôn thuở
Đuổi giặc bắc phương giữ nước nhà

Ai là nòi Việt sao không hận ?
Những kẻ thờ “hồ” rước ngoại bang
Một phường trí thức tâm gian lận
Lọc lừa bán nước hưởng vinh quang

Nhìn về quê mẹ tim tan nát
U uất lê dân rũ cuộc đời
Nội tặc nuôi thù gây tội ác
Mấy chục năm rồi máu lệ rơi !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s