Hỡi Việt Tộc

hettoxw99

Hỡi Việt Tộc
Vivi

Hãy xoá dã tâm lừa mị
Cho đời nhân vị nở hoa

Tổ Quốc thiêng liêng bất diệt
Toàn dân người Việt an bài
Nào riêng thế lực ngoại lai
Rước Tàu thống trị, độc tài hiến dâng

Non Nước đang cần dân chủ
Nhân hoà hội đủ tình thương
Cùng nhau trấn thủ biên cương
Xây nền độc lập, quê hương rạng ngời

Hỡi Việt Tộc ! Ơi Tổ Quốc !
Máu hồng thắm đất trời Nam
Đống Đa khóc hận Nam Quan
Chi Lăng chôn giặc bạo tàn Bắc Phương

Há lẽ tuyệt đường cứu Nước
Tộc Hồng họa phước vô thần
Để cho nội giặc dung thân
Thờ Tàu cống hiến từng phần Giang Sơn !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s