Thế lực thù địch

zz-thantuden

Thế lực thù địch
Vivi

Dù cho nước chảy đá mòn
Thiên thu đảng giữ mãi còn độc gian

Chế độ xem dân thù địch
Sĩ phu đối nghịch pháp quyền
Từ dân đen đến sinh viên
Nằm trong thế lực độc chuyên đảng thù

Tham nhũng chóp bu che đậy
Người mù cũng thấy tỏ tường
Đỉnh cao “trí tuệ Mán Mường”
Diễn trò lừa mị, ễnh ương thuở nào

Thế lực nao nao thù địch
Ngụy hề mục đích ngụy hề
Đảng thú tội, đảng tự phê
Mấy mươi thu vẫn, độc thề xảo gian

Tộc Việt lầm than từ thuở
Đảng nô cửa mở Cộng vô
Dựng lên chế độ vọng nô
Độc quyền bán nước, tham ô độc hành !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s