Vứt tay sai

ca9a5-khi-19

Vứt tay sai
Vivi

Cộng Sản tồn nhờ độc tài
Khử độc tài diệt Cộng Sản

Đảng Cộng sinh tồn độc ác
Độc tài, tàn sát, độc gian
Đảng tự do, đảng giàu sang
Dân đen áp bức, lầm than cả đời

Mấy chục năm trời thấu rõ
Giang Sơn xích đỏ độc quyền
Nhà tù giam cấm triền miên
Nồi da xáo thịt, đảo điên tình người

Hỡi tộc Việt ! Ơi trí thức !
Cứu dân hãy vứt tay sai
Đảng quyền chẳng bỏ độc tài
Ngu dân thống trị, miệt mài tham ô

Non Nước đầy mồ oan nghiệt
Ba Đình quân phiệt Tàu Ô
Đè dân độc thủ cơ đồ
Âm mưu đồng hoá, lệ nô muôn đời !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s