Buồn phận lê dân

Vaynuatg

Buồn phận lê dân
Vivi

Trang sử chứa đầy ô nhục
Núi nghiêng-Sông đục-Dân oan

Ngẩm nghĩ não đầu Non Nước
Giặc nô quì rước giặc Mao
Âm thầm hiến đất biển trao
Xây lò xáo thịt, máu trào đỏ sông

Nuôi hận chất chồng truyền kiếp
Gây thù nối tiếp chia ly
Muôn dân đời rũ ai bi
Cùm trong chế độ, mấy nghì xót thương

Mẹ Việt đoạn trường nhân ái
Vuốt sầu thế thái phù vân
Ngậm buồn số phận lê dân
Đảo lừa cướp đoạt cả thân lẫn hồn

Dân Tộc vùi chôn độc trị
Trí gian tâm mị tham nô
Giang Sơn tràn ngập hoang mồ
Giặc Mao ngự trị cơ đồ Tổ Tiên !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s