Đã đến rồi

Da denroix

Đã đến rồi
Vivi

Đã đến rồi này anh em ơi
Hãy vùng lên đáp lời Sông Núi
Quyết tiêu diệt tập đoàn bán Nước
Rước giặc Tàu chà đạp quê ta

Hoàng Trường Sa từ thuở ông cha
Ải Nam Quan máu hồng tô thắm
Đã bao đời chống giặc phương bắc
Nay Hà Nội cống hiến cầu vinh

Giờ đã đến ta phải hy sinh
Chí quật cường thanh niên ngoại nội
Đổ bạo quyền bù nhìn Hà Nội
Lòng bất khuất mấy chục năm qua

Hãy tung xiềng cứu đồng bào ta
Diệt lai căng Tàu Nga khuôn rập
Dựng Dân Chủ, Tự Do, Độc Lập
Cho giống nòi Rồng Tiên sáng ngời

Hãy đứng lên chẳng lẽ nằm ngơi
Đất của ta chính ta quyết định
Hãy vùng lên báo đền Tổ Quốc
Chờ ai đây gánh vác cho ta ?!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s