Ngẫm xuân cố Huế

mauthanhue-vivi

Ngẫm xuân cố Huế

Mậu thân ngày tết thê lương
Máu oan Tộc Việt đỏ đường Huế đau !

Xuân đến bây chừ Huế bạc đầu
Treo đồi đỉnh nhớ buổi tang dâu
Lòng đất Kinh Đô hồn uẩn khúc
Từ mùa xuân ấy vắt mi sầu

Mỗi độ xuân về Huế đau thương
Khung trời hoài niệm lạt trầm hương
Tiếng chuông Thiên Mụ hờn u uất
Rướm lệ từ bi khóc đoạn trường

Lâu lắm không về thăm Cố Huế
Thăm mồ tập thể mấy ngàn dân
Thăm đống xương khô ươm hạt tủi
Nhặt nợ tương tàn gửi thế nhân

Huế chất bi thương Huế ngập mồ
Mấy chục xuân rồi Huế nhấp nhô
Trên vành tang sử hàn phong kín
Giọt máu oan cừu Sông Núi khô !

Vivi
Norway 19.02.2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s