Tin yêu

cuanx

Tin yêu

Chí trai
Chí làm trai tung hoành ngang dọc
Trước bạo quyền nào sợ hiểm nguy
Nợ non sông gánh nặng một khi
Cho thoả chí nam nhi chi chí

Sông núi
Sông núi nghiêng mình trong chờ đợi
Lửa tin yêu sưởi mái đầu xanh
Trang sử hồng khép mở từng ngày
Dấu chân son tình trai nước Việt

Tình quê
Tình quê không đóng khung trời ảo
Thênh thang chắp cánh vạn tình thương
Thắm thiết non sông thấu đoạn trường
Một lời thề tin yêu dạ tạc

Bạn đời
Tình áo trận vạn màu lưu luyến
Nửa đường gươm bầu bạn đêm sương
Dấu lao tù sá chi vinh nhục
Bạn đời tri kỷ một quê hương !

Vivi
Norway 1995

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s