Nhặt sầu đón xuân

zxtiengquoc

Nhặt sầu đón xuân

Xuân về chắc Mẹ thẫn thờ
Ngóng trời viễn xứ mắt mờ tin con

Xuân đến xuân đi mấy bận
Chúa xuân lận đận trời quê
Non kia mây phủ não nề
Nắng vàng tắt ngụn, bơ phờ cội mai

Tóc Mẹ sương cài trắng bạc
Chờ đàn con lạc tha phương
Lửa hung tàn độc bá vương
Mẹ đong lệ tủi rửa đường bi ai

Tổ Quốc miệt mài tang đổ
Hồn xuân liệm cổ mộ sâu
Mẹ ơi ! Con mẹ bạc đầu
Giữa trời đất khách nhặt sầu đón xuân

Thấp thoáng người thân bến mộng
Đậu bờ xuân lộng rừng mơ
Tim nghe lệ Mẹ đợi chờ
Đứa con lạc xứ, vọng thề xuân xưa !

Vivi
Norway 01.02/2010

One thought on “Nhặt sầu đón xuân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s