Xuân xa nhà

nhomez22

Xuân xa nhà

Nhớ buổi chia ly lệ mẹ rơi
Tiển con từ biệt mỗi phương trời
Mây phủ chiều xuân hoa trắng rụng
Ngập bờ sông núi nợ đầy vơi

Mấy mươi mùa tuyết đổ quanh sân
Con chưa về thăm mẹ một lần
Những cánh thư không sao kể xiết
Xuân xa nhà lạc đỉnh phù vân

Con hẹn sẽ về ơi mẹ ơi !
Để cho mẹ mắng con đôi lời
Như thuở xưa tuổi còn cắp sách
Trốn học quanh làng đuổi bướm chơi

Xuân này lệ mẹ mắt khô mờ
Chân già run rẩy, tóc bạc phơ
Con nơi viễn xứ buồn cô quạnh
Thấy mẹ đồi non bóng thẩn thờ !

Vivi
Norway 06.2/2005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s