Thêm một mùa xuân

Xuanhe

Thêm một mùa xuân

Hạt tuyết chiều nay bay ngỡ ngàng
Run run cành liễu trắng màu tang
Như màu tóc mẹ đong sầu nhớ
Thân con lưu lạc buổi xuân xa

Xuân đến quê nhà nắng lả lơi
Quanh con hạt tuyết rơi vẫn rơi
Gieo ngàn nỗi nhớ về bên mẹ
Ủ giọt lệ chờ vơi đầy vơi

Con biết bây giờ mẹ thẩn thờ
Hiên sau cửa trước ngóng bơ vơ
Bầu trời viễn xứ xa mờ quá
Mỗi độ xuân sang ngấn lệ chờ

Thêm một mùa xuân con vắng nhà
Lại thêm lần nữa mẹ xót xa
Xuân đến làm chi, ôi sợ quá
Như chiều xuân ấy máu lệ pha !

Vivi
Norway 04.02/2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s