Huế xuân tang phủ

hue 1968

Huế xuân tang phủ
vivi

Vạt nắng xuân về le lói
Cuối trời bối rối mây tan
Như xưa Huế phủ khăn tang
Mậu Thân ngày tết, giặc tràn vô nhân

Hoài niệm xuân trôi lặng lẽ
Huế sầu quạnh quẽ từng đêm
Khăn sô trắng liệm sử mềm
Hồn vong u uất gập ghềnh núi sông

Bia miệng lệ hồng khắc chữ
Hàng ngàn mạng tử oan khiên
Bàn tay kẽm sắt xỏ xuyên
Chết ngồi, chết gục, chết nghiêng, chết nằm

Cố Huế ngàn năm bất diệt
Cháu Hồng nòi Việt suy tôn
Nạn nhân thảm sát trường tồn
Đáy tim dân tộc, ngự hồn thế gian !

One thought on “Huế xuân tang phủ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s