Hoa xuân bay

zz Thtu xaothit

Hoa xuân bay

Chiều xuân đó, rừng xuân đổi lá
Bóng cờ sao hàn lạnh quê hương
Tôi ! Tù binh bước chân nặng triễu
Dáng em gầy chạy giặc tang thương

Em ! Cho tôi hỏi thăm xóm nhỏ
Mấy năm chinh chiến chẳng lần về
Trường làng cũ, ao đình đuổi bướm
Bạn bè xưa còn đó chăng em ?

Mái nhà thân thương, ôi nhớ quá
Lửa hung tàn nghi ngút chiều qua
Cha mẹ tôi đâu, em có biết ?
Những hố bom đầy xác già nua

Quanh đây những bóng đen thấp thoáng
Những oan hồn thất thểu rừng sâu
Em có nghe pháp trường ai oán
Tiếng súng vang hành huyết đêm thâu

Nửa nén hương, em về tôi gởi
Nhớ đốt lên những mộ hoang sơ
Và nửa khăn tang màu trắng dại
Hãy cài lên vầng trán trẻ thơ !

Vivi
Norway 1995
(Nhớ 30.4.75)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s