Hoa sầu mộng

hoasaum

Hoa sầu mộng

Gom hạt nắng đông miền đất khách
Gửi về cố xứ nắng thêm hồng
Sưởi ấm tình quê người lữ thứ
Hoài hương mây phủ tựa đêm đông

Bướm trắng dở dang chào vạt nắng
Nhẹ nhàng vỗ cách giữa vườn hoa
Vướng chút nợ tình chiều liệm tắt
Cánh hoa tan vỡ lệ yêu nhòa

Con nước tương tư tình thắm thiết
Tưới vườn hoa mộng giữa đêm xuân
Mấy độ xuân về sầu mắt biếc
Nụ hoa mộng lỡ tóc em gầy

Xuân đến xuân đi xuân trở lại
Bao lần tiễn biệt bấy lần đau
Khất thực tình xuân lòng ái ngại
Nhặt hoa sầu mộng đợi chờ nhau !

Vivi
Norway 14.2/2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s