Liễu rũ

lieuruHM

Liễu rũ
Vivi

Xuân về liễu hóng nắng vàng phơi
Bóng ngã nghiêng nghiêng nhủ sự đời
Con nước đục mờ xao lá rụng
Bầu trời lạnh ngắt vắng mây rơi
Gió chiều gõ nhịp hồn thơ thẩn
Giọt nắng gieo mầu xác tả tơi
Năm tháng trở mùa cành liễu rũ
Tương tư xuân ấy lệ đầy vơi !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s