Cắt đất nô Tàu

hettoxw99

Cắt đất nô Tàu

Lưỡi gỗ tập đoàn bán đất
Ô hô chẳng mất tấc nào

Thác Bản Giốc, Nam Quan Ải
Nội gian bán mãi Tàu ô
Ngàn năm linh sử liệm mồ
Còn đâu di tích điểm tô Tiên Rồng

Giữ Nước Tộc Hồng hào kiệt
Lắm phen tiêu diệt ngoại xâm
Hán Thanh, Mông rợ bao lần
Chuốc mang thảm bại tướng quân kinh hoàng

Hỡi đảng tham gian bán Nước
Vọng nô mua tước Cộng Mao
Tru dân diệt chủng mồ đào
Liệm hồn yêu Nước, nhà lao chật người

Sĩ tướng đười ươi truyền kiếp
Thăng quan nối tiếp nô tài
Ngụy quyền thống trị Tàu lai
Nằm ngay Hà Nội đăng cai từ Hồ

Hãy vạch mưu mô Tàu giặc
Cùng phường đạo tặc Ba Đình
Mấy mươi ô tướng cầu vinh
Trí lừa, gian sĩ, ngụy hình lòn chui !

Vivi
Norway 06.01/2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s