Mộ tình kỷ niệm

zzzzzzxxx991

Mộ tình kỷ niệm
Vivi

Đà lâu lắm không thăm hoang mộ
Năm tháng dài lệ đổ buồn sâu
Cúi hôn đất khách rầu rầu
Trông về quê mẹ bạc đầu quê hương

Mồ hiu quạnh thê lương vô chủ
Ven góc rừng ủ rũ bỏ hoang
Bao năm cỏ dại ngang tàn
Hồn oan vất vưởng, ngất than non đoài

Đồi đất đỏ u hoài chiếc bóng
Nhớ thương ai, đêm ngóng lệ tràn
Trắng đầu chít mảnh khăn tang
Tiếc thương Sông Núi, điêu tàn bể dâu

Đời mạt kiếp mây sầu lố nhố
Hồn dưới mồ rên thốt lời than
Đầu cây ngọn cỏ lang thang
Mồ tan bia lạc, hương nhang lạnh lùng

Tình sóng vỡ nghìn trùng trăm ngả
Cánh hoa yêu mục rã thực hư
Hình hài trắng đọng vô tư
Mộ tình kỷ niệm, lệ dư đỉnh sầu !

One thought on “Mộ tình kỷ niệm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s