Ta là chiếc lá

16a5pxv

Ta là chiếc lá

Ta như chiếc lá chiều xuân vỡ
Úa nửa phiến tình hứng tuyết sương
Lênh đênh sóng bạc thuyền dang dở
Chìm đáy vong tình nợ vấn vương

Từ độ lìa cành ươm sắc lá
Bên bờ suối mộng giữa rừng mơ
Con nước khô khan tình sỏi đá
Vắt trái tim yêu đếm sao chờ

Chiếc lá bạc màu nghiêng núi lở
Chia ngàn nỗi nhớ đậu cành si
Ngát hương tình lụy lùa hơi thở
Rớt vùng trời ảo buổi chia ly

Ta là chiếc lá rừng hoang dã
Phơi đầu cỏ rối thấm mưa tang
Gió xối hồn ta tình nghiệt ngã
Chôn mộ mạt sầu kiếp dương gian !

Vivi
Norway 19.6.2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s