Thuở ta về

0011linh

Thuở ta về

Thuở ta đi rưng rưng nắng hạ
Ngón sen hồng hé nụ tim son
Đậu cành hoa trắng vô thường lạ
Toả ngát đồng quê ngự đỉnh non

Bao năm khói lửa mờ sương cát
Màu son sắc nhạt lộng Sơn Hà
Ôm mảnh áo vàng tơ lụa nát
Mài kim kết chỉ vá xót xa

Trở gió lạc mùa mưa sỏi đá
Nhánh tâm gãy đổ chia lìa nhau
Hứng hạt mưa tang hiu hắt quá
Lở núm ruột tình ray rức đau

Thuở ta về trời câm nắng tắt
Ngậm hạt cay trái đắng lạ lùng
Ân nghĩa phụ phàng đời lạnh ngắt
Ao sen mây phủ vỡ mông lung !

Vivi
Norway 25 mai 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s