Lệ Mẹ Việt thiên thu

zzxanha-12

Lệ Mẹ Việt thiên thu

Đời Mẹ Việt, quá đau buồn
Chìm trong khói lửa, lệ tuôn từng ngày
Bốn ngàn Văn Hiến đắng cay
Nội gian rước giặc xé giày Giang Sơn

Ngàn năm nô lệ oan hờn
Giặc Tàu Hán hóa, chập chờn máu loang
Đỏ biển đông, thấm rừng hoang
Lê dân khốn khổ, thân mang gông cùm

Căm căm Hán hóa não nùng
Dây oan nội giặc lòn chun nô Tàu
Bỡi vì sao, sát hại nhau ?
Vì tham nô bộc, ruột đau Mẹ già

Hết Tàu Ô, Tây lại qua
Trăm năm cạn kiệt, lệ pha máu hồng
Tiếc thay con cháu Tiên Rồng
Gây thù gieo hận, Núi Sông lạc loài

Gian manh, độc ác, hãm tài
Giặc Nô hoá kiếp tay sai Nga Tàu
Tôn thờ Chủ Nghĩa đỏ màu
Tiếp tay Cộng Sản, diệt nhau giống nòi

Lạy qùi Mao-Mác làm tôi
Nguyện dâng Tộc Việt nô bồi “cờ sao”
Thề đem Tổ Quốc hiến trao
Muôn dân thịt nát, máu đào oan khiên

Mẹ tủi nhục, lệ triền miên
Nồi da xáo thịt đảo điên Tộc Hồng
Một thời “Cải Cách” ruộng đồng
Máu loang cây cỏ, thắm nồng dã man

“Trăm Hoa Đua Nở” họa tang
Dân đen, kẻ sĩ thân tàn như nhau
Ngoại trừ những kẻ lòn sau
Thờ Mao lạy Mác, mặt cau đỏ lòm

Ngậm sầu thân phận lưng khom
Lũ con Gian sĩ quì ôm nô tài
Hai mươi năm, Nước chia hai
Khói bom ai oán, hình hài tả tơi

Đảng Nô dựng ngục trần đời
Lùa dân chôn đáy mị lời Hán Gian
Đảng Nô đồng hóa Giang San
Cậy Tàu thống trị, lệ tràn thiên thu !

Vivi
Norway 21.3/2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s