Gương cha

ong-tuyet--0000

Gương cha

Chiều nắng hạ rớt qua đầu phố
Drammen buồn rơi hạt nắng bay
Lòng chạnh nhớ hình bóng cha già
Che đàn con mưa dầm dãi nắng

Tình cha như giòng sông trầm lặng
Âm thầm mang nước mát phù sa
Cho thân con tươi thắm nở hoa
Tràn nhựa sống tương lai rực rỡ

Cõi lòng cha như ao sen nở
Toả hương thơm ngập trái tim son
Mặc bụi đời dồn dập vuông tròn
Vẫn thầm ẩn trinh nguyên màu tuyết

Đời nghiệt ngã chân con mài miệt
Mới hiểu sâu gương sáng của cha
Lắm ảo danh, lừa mỵ, điêu ngoa
Con giữ sạch, nhờ cha công đức .

Vivi
Norway 01.6/2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s