Tiếng Quốc sầu quê

quochonq

Tiếng Quốc sầu quê

Con tạo lìa quê xa xót xa
Hắt hiu mưa bụi đỏ quê nhà
Tiếng Quốc sầu quê hoài cố xứ
Tháng năm lụy Nước gạt châu sa

Xứ người nghi ngút hương tình bay
Bên bờ lưu xứ xót lưu đày
Nhớ Nước mỏi mòn lòng đất Mẹ
Cuối hôn đất khách ngẫm qua ngày

Mẹ ơi ! Con biết Mẹ trông chờ
Đong từng hạt nhớ đứng bơ vơ
Đếm bóng thời gian sầu khắc khoải
Giữa vùng bi sử nạn đời mơ

Thương nhớ bi chừ nốc biệt ly
Soi tâm đốt lệ gạn sân si
Quê hương một cõi đời tan tác
Khâm liệm hồn quê hố mạt tình

Khúc sử chia lìa đau xót đau
Đêm đêm Quốc gọi nhớ thương nhau
Nghe như lệ Mẹ lăn bờ má
Thấm kiếp lìa quê mãi kiếp sau !

Vivi
Norway 24.03/2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s