Tình sử

z11111bn

Tình sử
Vivi

Con đường tình sử nhấp nhô
Mênh mông sóng bạc bể đông thét gào
Xác trôi ngụp lặng lao xao

Trẻ thơ ngất lệ hồ đào mẹ đau
Hồn lênh đênh, mắt nhìn nhau
Mây tang kết vội khăn tang trắng trời

Muối bể sôi, ướp xác đời
Lê dân bi kiếp lệ rơi đong đầy
Sử mờ chôn bể mộ sầu

Bạc đầu sóng bạc thấm sâu nhân tình
Lờ đờ đáy nước bóng hình
Ngàn năm sông núi nghiêng mình bể dâu !

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s