Bạn tù

xma8899-9

Bạn tù

Tôi có thằng bạn tù nằm ủ rũ
Không chuyện trò, chẳng nhắc chuyện đao binh
Cũng không còn thương tưởng đến người tình
Chỉ quanh quẩn rau mì và sốt rét
Tôi da vàng còn anh ta tái méc
Hai đứa độc thân mẹ đến thăm nuôi
Quà bánh mang theo, đuờng núi xa xôi
Ít bột, đuờng, thuốc bệnh là cần thiết
Khử đảng Hồ là núi sông xanh biếc !

Vivi
Norway thu 1994

Chán thân trâu

Kiếp sau xin chớ làm trâu
Kiếp này chẳng biết là đâu làm người
Từ khi cờ đỏ chào đời
Manh nha độc hại đổi dời kiếp trâu

Thân con người biến hoá mầu
Làm thân trâu, ngựa trái sầu đảo điên
Cổ gông chân lại mang xiềng
Nắng mưa vật lộn triền miên cuộc đời

Hãy nghe đây hỡi ông trời
Dân tôi chán cảnh làm người thân trâu !

Vivi
Norway Thu 1994

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s