Ngày tháng 54

1cauhienlu

Ngày tháng 54

Ngày tháng 54, chia Nam Bắc
Cảnh ly tan, nước mắt đau thương
Điêu tàn đổ nát quê hương
Lê dân tan tác thịt xương chất chồng

Dân Nam mãi cầu mong dân chủ
Sống an lành hội đủ tình thương
Lòng dân lưu luyến vấn vương
Tự do hạnh phúc, quê hương lụa vàng

Giặc đảng Nô vào Nam xâm lấn
Lửa hung tàn gieo hận gây thù
Xóm làng, phố thị âm u
Ruộng đồng vấy máu, dập trù bi ai

Hai mươi năm miệt mài bom nổ
Thịt máu xương loang lổ hố bom
Núi nghiêng bậc gốc héo hon
Đời dân sống kiếp hao mòn lầm than

Kể từ ngày Nước tàn lửa khói
Đảng Nô vào dân đói điêu linh
Từ Nam đến Bắc cực hình
Trại tù dựng khắp rừng xinh đọa đày

Ông cha đã bao đời cố thủ
Đuổi giặc Tàu, trấn giữ biên cương
Vậy mà Nô đảng biểu dương
Hiến dâng đất biển, quê hương cho Tàu

Đảng độc trị, dân đành vượt bể
Bỏ quê hương chính thể đảng Nô
Hàng vạn người chết không mồ
Biển đông lai láng máu hồng lương dân

Tượng đài mộ thuyền nhân đảng phá
Đảng âm mưu xóa bỏ phi tan
Để sau con cháu chẳng màng
Muôn năm đảng trị, vinh quang đảng xài

Đảng mưu xóa hình hài mộ lính
Để sau này đính chính sử xanh
Đảng Nô độc ác gian manh
Trở thành chính nghĩa lưu danh đời đời

Rõ trước mặt toàn người đảng đỏ
Đầy tham ô đen mỏ lộng hành
Non sông máu nhuộm hôi tanh
Làm người nhân tính sao đành điếc đui !

Vivi
Norway 27.3/2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s