Vàng thau họa nước

ff87f-0zzzzab2277

Vàng thau họa nước

Ngẫm buồn trang sử vàng thau
Quốc kêu hoài vọng, Nước đau lạc dòng

Nhìn Nước đau lòng tiếng Quốc
Đọng sầu cao ngất Thái Sơn
Đêm nghe giọt tủi giọt hờn
Rớt bờ viễn xứ, chập chờn mưa tang

Tình bạc tương tàn Nước loạn
Yêu quê lụy nạn thê lương
Thuyền yêu chở nỗi tang thương
Vỡ chìm huyệt lạnh, đoạn trường riêng ta

Mẹ Việt lệ nhòa trang sử
Thấm từng dòng chữ Vàng Thau
Vàng Thau lẫn lộn xé nhau
Vàng Thau họa Nước, ruột đau lạc loài

Non Nước miệt mài tang phủ
Nhân tình cốt rũ tàn phai
Hoài hương tiếng Quốc bi ai
Giữa trời đất khách, hình hài lìa quê !

Vivi
Norway 01.11/2010

One thought on “Vàng thau họa nước

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s