Mắt đã rõ

thagtu sigian

Mắt đã rõ

Gần thế kỷ đà quá rõ
Đảng Hồ chẳng bỏ tay sai
Thờ Mao, lạy Mác, đảng xài
Mị lừa man dã, độc tài giữ nguyên

Mắt lệ đảo điên Tộc Việt
Đêm đêm tha thiết nguyện cầu
Sớm nhanh quét sạch bọ sâu
Xoá nền đảng trị, vứt mầu cờ sao

Lai láng máu đào lổ đổ
Góc rừng, sóng vỗ, tù lao
Bi ai máu lệ dạt dào
Bàn thờ Tổ Quốc uất trào thê lương

Dân cả nước mắt đã rõ
Đảng Hồ tâm đỏ tim đen
Ai ơi ! Đừng có mê hèn
Tôn thờ Hồ đảng, búa đe giống nòi !

Vivi
Norway 31.03/2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s