76 năm xích đỏ

40namquoch

76 năm xích đỏ

Bảy mươi sáu năm đầy tội ác
Hồ mang về xích đỏ Mác Lê
Gieo trồng loài cỏ dại lê thê
Trên đất Việt xông mùi máu đỏ

Triệu hồn oan đồng thanh rất rõ
Góc rừng sâu, lau sậy âm u
Gông xiềng đỏ, khảo tra ngục tù
Lòng dân lương thảm sầu đứt đoạn

Hạt lúa nẩy mầm sinh bệnh hoạn
Bên loài cỏ đỏ dại ngu ngơ
Nước đục con suối nhỏ lờ đờ
Tổ Quốc mây đen dày bao phủ

Tội ác này đảng Hồ lãnh đủ
Đừng có mong đổ tội ngoại bang
Tấm vải liệm chôn đảng độc gian
Bờ non nước trường tồn bất diệt !

Vivi
Norway 2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s