Nhặt sầu Galang

thagtu lytan

Nhặt sầu Galang

Ai ơi ! Hãy nhớ lời thề
Ngày thuyền rời bến, ước bờ tự do !

Đêm nghe tiếng Quốc nhặt sầu
Nghĩ về cố xứ mái đầu điểm sương
Tháng năm ly biệt quê hương
Chong đèn soi lệ đoạn trường tình quê

Từ khi Non Nước não nề
Mây tang phương Bắc kéo về kết oan
Lê dân họa kiếp lầm than
Bể đông tắm máu, rừng hoang ngập mồ

Da thịt phơi, xương trắng khô
Giang Sơn đổ nát, tông đồ ngoại lai
Vì ai máu lệ đổ dài
Vì ai đất Mẹ hình hài tả tơi ?

Xứ người thầm vắt lệ đời
Bỗng nghe biển khóc vọng lời xót xa
Sóng Galang, máu lệ pha
Bàn tay độc đảng, nồi da chất chồng

Đàn chim Việt có hay không
Ba Đình truy diệt mả mồ Thuyền Nhân
Galang di tích tri ân
Hương hồn xấu số, người thân phụng thờ !

Vivi
Norway 27.8/2009
(5/2005 csVN triệt hạ bia tưởng Niệm thuyền nhân
tại Galang và Bidong . 02.8/2009 csVN lần nữa
áp lực Indonesia xóa bỏ di tích tỵ nạn Galang)

One thought on “Nhặt sầu Galang

 1. Hạt lệ GaLang

  Ba mươi bốn mùa xuân biển lệ
  Ba Đình truy diệt mộ “Thuyền Nhân” !

  GaLang ngấn lệ mỗi chiều
  Hoàng hôn buông đổ, hiu hiu gió sầu
  Biển than sóng vỗ bạc đầu
  Hồn oan ai oán canh thâu lạnh lùng

  Thuyền nhân bạc mệnh lâm chung
  Thân vùi đáy bể não nùng xiết bao
  Đàn con lạc Việt lệ trào
  Lập “Bia Tưởng Niệm”, nghẹn ngào hồn vong

  Hận thù đảng giữ đảng đong
  Tấm “Bia” đảng xới, đảng còng đảng tru
  Ba bốn năm, hận thiên thu
  Ai ơi ! Có thấu đảng thù “Thuyền Nhân”

  Ngẫm buồn hỏi cánh phù vân
  Vì đâu Tộc Việt bước chân lạc loài
  Vì đâu máu lệ đổ dài ?
  Bao giờ xóa sạch con bài nội gian

  Mây viễn xứ, rũ khăn tang
  Cài ngang quê Mẹ, GaLang vắt sầu
  Cành khô chim Hạt bạc đầu
  Núi nghiêng “Sĩ Cộng” đỏ ngầu tim đen !

  Vivi
  Norway 25.8/2009
  (02.8.2009 csVN áp lực Nam Dương
  triệt hạ GaLang)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s