Dâng bán tài nhuyên

DaunamNC

Dâng bán tài nhuyên

Tổ Quốc nguy “mười sáu chữ vàng”
“Bốn điều tốt” phá tan Sơn Hà

Ngẫm nhìn non nước mây tang phủ
Hải đảo biên cương quá não nề
Năm mươi năm bán rừng buồn nhủ
Bùn Bauxite tăm tối lê thê

Giặc Tàu tràn ngập trời quê Mẹ
Xây nhà dựng phố đất ông cha
Hàng hóa độc tràn sao quá lẹ
Trải khắp quê hương máu lệ pha

Chế độ lót đường Tàu xâm chiếm
Mị dân chia rẽ xáo nồi da
Chế độ âm thầm triều cống hiến
Dâng bán tài nguyên cả nước nhà

Hòa bình nô lệ bờ vong Quốc
Tộc Việt ngàn năm xương thịt nhòa
Đất đá ông cha biên ải mất
Chẳng lẽ ngồi trông chẳng xót xa !

Vivi
Norway 04.7/2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s