Người tình rũ tháng tư

30-4s99

Người tình rũ tháng tư

Tháng tư rơi mất người tình cũ
Mấy vạn đêm dài bóng cô đơn
Từng nhịp tim đau từng nhịp rũ
Ôm kiếp lang thang vắt lệ hờn

Người bỏ ra đi câm bóng tối
Cành mai ngày ấy lạc bơ vơ
Khúc nhạc tương tư buồn le lói
Rụng đáy vô tình rũ hạt mơ

Vạt nắng tháng tư vàng nhân ảo
Phủ lên hoang mộ rũ ven đường
Vạt nắng tháng tư gieo sầu não
Hoà bình di mộng rũ tan thương

Người đi bỏ lại cuộc tình lỡ
Hai chục năm trời nợ thủy chung
Chung thủy hai mươi năm đổ vỡ
Núi ngã sông chao rũ não nùng

Tháng tư tình vỡ hồn vô chủ
Lạc bóng thiên đường liệm hư không
Một cõi trăm năm đong lệ nhủ
Tóc bạc hai màu rũ nợ trông !

Vivi
Norway 07.4/2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s