Tham nhũng hề

 

biathuhanjz

Tham nhũng hề

Ngụy danh, ngụy Nước, ngụy mồ
Bao che tham nhũng, mưu mô ngụy hoài

Chế độ tự khai tham nhũng
Dân đen phù thủng xám xanh
“Đỉnh cao trí tuệ” nhân danh
Thương dân yêu Nước, gian manh độc tài

Thế lực tay sai ngụy Quốc
Lập đàn hiến đất, biển dâng
Rước Tàu quì lụy kết thân
Nguy cơ Hán hóa, phù vân giống nòi

Phu Sĩ nô bồi đảng ngụy
Tộc Hồng ắt bị tiêu tan
Mẹ Việt Nam, lệ tuôn tràn
Thấm trang sử nhục, thau vàng u mê

Tham nhũng hề, hề độc đảng
Pháp quyền lảng vảng Ba Đình
Điêu linh Dân Tộc điêu linh
“Tướng Sĩ – trí thức”, lặng thinh khấn cầu !

Vivi
Norway 23.10.2012

One thought on “Tham nhũng hề

  1. Pingback: Tham nhũng hề | Chiêu Anh Quán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s