Hạt lệ GaLang

eb8b6-zhtuyennhanz

Hạt lệ GaLang

Ba mươi bốn mùa xuân biển lệ
Ba Đình truy diệt mộ “Thuyền Nhân” !

GaLang ngấn lệ mỗi chiều
Hoàng hôn buông đổ, hiu hiu gió sầu
Biển than sóng vỗ bạc đầu
Hồn oan ai oán canh thâu lạnh lùng

Thuyền nhân bạc mệnh lâm chung
Thân vùi đáy bể não nùng xiết bao
Đàn con lạc Việt lệ trào
Lập “Bia Tưởng Niệm”, nghẹn ngào hồn vong

Hận thù đảng giữ đảng đong
Tấm “Bia” đảng xới, đảng còng đảng tru
Ba bốn năm, hận thiên thu
Ai ơi ! Có thấu đảng thù “Thuyền Nhân”

Ngẫm buồn hỏi cánh phù vân
Vì đâu Tộc Việt bước chân lạc loài
Vì đâu máu lệ đổ dài ?
Bao giờ xóa sạch con bài nội gian

Mây viễn xứ, rũ khăn tang
Cài ngang quê Mẹ, GaLang vắt sầu
Cành khô chim Hạt bạc đầu
Núi nghiêng “Sĩ Cộng” đỏ ngầu tim đen !

Vivi
Norway 25.8/2009
(02.8.2009 csVN áp lực Nam Dương
triệt hạ GaLang)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s