Quốc nạn tháng tư

xxz-sss-992

Quốc nạn tháng tư

Tổ Quốc nội xâm thống trị
Giang Sơn ắt bị ngoại xâm

Đất mẹ bạc màu tủi nhục
Chí trai vàng mục xanh xao
Nhìn ngoại xâm, máu lệ trào
Nước nhà đổ nát, sóng gào âm u

Tang đổ rối mù Sông Núi
Lạnh câm lầm lũi bể dâu
Ngày ba mươi, tháng tư sầu
Nồi da xáo thịt, bạc đầu Kinh Kha

Tiếng Quốc xót xa cố xứ
Vọng hồn quá khứ dở dang
Hồi chuông Quốc Nạn đổ vang
Soi trăng vấn lệ, da vàng điêu linh

Non Nước bóng hình nghiêng ngã
Vàng thau tụ mả phù vân
Tháng tư gieo hoạ vào thân
Ngàn năm tình sử, cố nhân bụi mờ

Đất mẹ đôi bờ ly biệt
Máu xương tận diệt vì đâu
Tộc Hồng khâm liệm mồ sâu
Gia tài của Mẹ chất sầu nội gian !

Vivi
Norway 30.4.2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s