Nỗi nhớ mộng tàn

Bongtaduong

Nỗi nhớ mộng tàn

Mây trắng vắt ngang đầu núi tuyết
Ta nhớ em qua nửa khung trời
Đã bao lần tháng tư thề nguyện
Về bên em bạc nửa cuộc đời

Núi soi mình nắng vàng hiu hắt
Hồn miên man tựa nhánh mây buồn
Nghĩ bên ấy nghe lòng quay quắt
Thấm hạt sầu gạt lệ trào tuôn

Nhớ dĩ vãng chim di viễn xứ
Như trời xuân thiếu ánh nắng hồng
Cánh đồng xanh vắng nàng thôn nữ
Lúa buồn tình chẳng vội đôm bông

Ôi dĩ vãng một trời miên tưởng
Rượu ân tình lạc bến tương tư
Khúc nhạc xưa mồ hoang âm hưởng
Ta chìm vào đáy bể mộng hư !

Vivi
Norway 12.4/2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s