Núi hận tháng tư

Nobovor

Núi hận tháng tư

Núi hận tháng tư khắc khoải
Đỉnh sầu quằn quại thiên thu

Ngậm đắng tháng tư soi núi hận
Mây chiều buồn rũ bước ly hương
Nhìn về cố xứ sầu vô tận
Lạc mất hương yêu, lệ đoạn trường

Đầu súng tháng tư tang trắng phủ
Giữa trời khói lửa đứng bơ vơ
Tiếng Quốc tương tư thầm nhắn nhủ
Mang hồn Non Nước trải tình mơ

Tháng tư nội giặc mừng chúa đảng
Thảm sát dân lành lập chiến công
Tháng tư ngoại giặc lệnh treo bảng
Miền Nam nhuộm đỏ máu thành sông

Súng buông hình nhục đời tăm tối
Xó rừng hóc núi vùi thân trai
Sâu thẳm pháp trường giăng tơ rối
Chôn nợ tang bồng ngục khổ sai

Núi hận tháng tư treo đỉnh nhớ
Ba Đình bán Nước rước Tàu vô
Trù dập muôn dân đời tắt thở
Giang Sơn đổ nát sạch cơ đồ !

Vivi
Norway 29.4/2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s